Translate

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

Thuật Phân Thân - Phân Thân Giải Ách Thuật

 Thuật phân thân là phép thuật nhân ra  nhiều bản thể giống nhau y hệt với hình dáng của vật thể ( có thể là con người, đồ vật, con vật), thuật phân thân có thể giúp tránh thoát khỏi sự truy lùng của kẻ thù, nhưng lạm dụng khi gặp khó khăn sẽ không còn linh nữa.Phàm hành giả muốn luyện thuật này phải chọn vị trí đắc địa trong 1 khu rừng ở trên núi mà ít người lui tới, có thể yên tĩnh tu luyện hàng ngày. Mỗi ngày vào giờ Thìn bắt đầu hành sự tu luyện.  Đi về phương Bắc, tìm 1 cái cây cao thẳng đứng vững chắc,  có kích thước cao tầm 19inch, lóc 1 miếng vỏ cây thành hình chữ nhật. 


《紫微中天》民间法术——“七步尘技”


Chuẩn bị 2 tờ giấy vàng để vẽ bùa, kích thước tờ giấy phải cùng kích thước với lớp vỏ cây hình chữ nhật được lấy ra và khớp với phần vỏ bị cắt ra trên thân cây. Đem 2 đạo bùa dán lên phần mặt trước và mặt sau của miếng vỏ cây hình chữ nhật. Đốt 1 đạo bùa thành tro.Định tâm vẽ đạo phù đầu tiên, tập trung quán tưởng vào hình tượng trên bùa đọc thần chú sau:


“Thái ất đế quân, tứ giới thống thần, truyền ngã tiên thuật, giải ách phân thân, siêu thế độ hóa, vạn vật tùy tâm, du du mộng mộng, hư huyễn thành chân”


Đọc thần chú và ý niệm nuốt thần chú vào bụng nuốt khí xuống đan điền 7 lần, nhả khí 7 lần lên bùa, sau đó đọc thần chú này 7 lần:


“Ngũ phương đại đế, thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, ngọc thanh thái vũ, chỉ vật hóa thân, trừu khứ chân hình, đào khu hóa nan, dĩ bảo vi linh”


Cuối cùng, gõ răng 49 lần. Thực hành như vậy trong 49 ngày liên tục. Mỗi ngày là tìm luyện 1 cây khác nhau, không được trùng lặp. Y theo pháp như vậy là 49 ngày luyện 49 cây khác nhau.


Muốn sử dụng, vẽ 1 đạo bùa Hóa thân phù rồi dán lên đối tượng muốn phân thân, đọc thần chú 7 biến. Đối tượng sẽ phân thân và trở thành 1 hóa thân của chính nó. Thân thể hành giả cũng có thể phân thân và đi lại hoạt động y như bản thể chính.


Thuật đằng vân - Cưỡi mây đạp gió

Phép cưỡi mây , là một phép đi đến cảnh Tiên Giới , hành giả cần thành tâm tu luyện , mới có thể thành công .

Hành giả tu tập phép nầy cần chọn ngày Lập Thu ( Bắt đầu mùa Thu , vào ngày 7 hay 8 tháng 8 dương lịch tùy theo từng năm), giờ chánh ngọ ̣(Chánh Ngọ là đầu giờ Ngọ, tức là lúc 12 giờ trưa), ra cửa đi về hướng Bắc , tìm một bãi đất có trồng cây Cao Lương ,tìm chặt 49 cây , mổi cây có 7 đốt , dài 7 phân ; đem về nhà , đặt ở nơi mát , đầu cây đặt hướng về phía đông , đuôi cây đặt hướng về phía Tây , không cho ai thấy được nó .


Đợi đến giờ Tý nửa đêm ( Giờ Tý tức là từ 0 giờ đến 2 giờ khuya. ) , đem 49 cây chia thành 7 nhóm , mỗi nhóm 7 cây , cắm đầu cây hướng xuống đất , đuôi cây đặt hướng lên trời , mỗi nhóm sắp bày thành hình chòm sao bắc đẩu , sau đó bảy nhóm cây sao Bắc Đẩu nhỏ này , lại sắp thành hình chòm sao Bắc Đẩu lớn , mà cán đuôi sao Bắc Đẩu lớn này hướng về phương Bắc , mỗi cây cách nhau 7 phân , các nhóm cây sao Bắc Đẩu của mỗi nhóm cách xa nhau 49 phân ( như hình 1)

Khi cắm mỗi cây xuống đất , hành giả liền mặc niệm chú ngữ :

"Kiền nguyên bắc đẩu , thái thượng thần huy , bố vân phúc khí , vạn tà bất thôi , siêu ngã thành tiên , độ ngã kim thân , thất thất tu luyện , đạp vân thăng thiên"

Niệm một hơi ba lần câu chú trên .

Ngày hôm sau , chuẩn bị một cái bàn bát Tiên

Trên bàn để Chu Sa , Bút Mực Tàu , giấy vàng ...đến nửa đêm giờ Tý , hành giả đứng giửa chòm Sao Bắc Đẩu lớn , mặt hướng về phương Bắc , miệng niệm câu chú trên 49 lần và vẽ một đạo bùa Huyền Không Phù ( hình 2)


Không có văn bản thay thế tự động nà o.

Huyền không phù

Xong hít khí của sao bắc đẩu ( Tức mặt hướng về hướng phía sao Bắc Đẩu trên trời , miệng hít một hơi dài ) thổi vào chữ bùa trên , đem lá bùa nầy dán lên đốt giữa của cây cắm trước nhất , xong nhổ lên cây nầy lên và đem đặt dựng đứng lên cây cắm cuối cùng nhất , tức đầu cây cắm lúc đầu đem đặt dựng đứng trên đuôi cây cắm chót nhất , hai cây nầy dựng đứng , cây trên không được ngã rớt xuống , sau đó vẽ thêm hai đạo bùa Phi Vân Phù ( hình 3)

Không có văn bản thay thế tự động nà o.

Phi vân phù

Lại lấy khí Bắc Đẩu thổi vào , xong dán vào mỗi gan hai bàn chân phải và trái , mổi bàn chân một đạo bùa nầy và mặc niệm trong tâm ( Tức tưởng tượng trong đầu) , ở dưới hai chân mình có một đám mây màu xanh da trời nâng hai chân lên , đồng thời tưởng tượng mình nương vịn vào cây Cao Lương dựng khi nảy để mà năng mình lên cao ....


Cứ theo cách trên mà tu tập , mỗi ngày theo thứ tự , tuần tự lấy cây thứ hai , dựng lên cây thứ nhất .......cứ thế mà dựng cao lên mỗi ngày thêm một cây , theo phương pháp như trên ; sau 49 ngày , tức các cây sẽ được dựng thẳng đứng lên như một cái thang dài , hành giả có thể vịn cây thang nầy mà lên tới đỉnh cao , rồi từ đó mà tự nhiên cơ thể hành giả sẽ có thể bay bổng lên , như thể cưỡi mây mà bay lên trời vậy .

Hành giả không được cho ai thấy biết , trong lúc mình tu tập ; đặc biệt là đàn bà con gái có thai càng kỵ lai vãng gần nơi người tập ....Nếu không phép nầy sẽ bị phá ngay.....

*** Đôi điều nhận xét về thuật đằng vân:

Nếu là người đã từng có sở đắc cao về huyền học và khoa học Đông Tây , thì sẽ nhận ra đây là bí thuật cổ nhân đã khổ công suy nghĩ và tìm ra được sự giao tiếp , cảm ứng với tính phản từ lực của khoa học tâm sinh lý trong tâm thân con người và trường lực cùng phản trường lực của vạn vật với địa từ trái đất ......

Từ các việc như : vào ngày mùa Thu , Giờ chánh Ngọ , đi về hướng Bắc , chọn Cây Cao Lương , Giờ Tý , 49 cây , mổi cây 7 đốt , 7 phân , sắp cây theo hình chòm sao Bắc Đẩu ..........

Thì có thể những chi tiết này ứng dụng vào những ngày giờ nầy và phương hướng Bắc từ trường trái đất tác dụng nạp từ trường mạnh vào các vật dụng và tâm thân con người cho thích hợp cho việc luyện thuật đằng vân khinh thân ....

Tại sao cổ nhân không tìm cây nào khác , mà phải dùng thân cây Cao Lương mà luyện phép Đằng Vân Kinh Không nầy , thì có lẽ cây Cao Lương vào ngày giờ đó , ở hướng đó , có thể hấp thụ từ trường mạnh và khi cắm cây xuống đất , đầu cây Cao Lương cắm xuống đấ̀t , đuôi cây hướng lên trời , tức làm đảo ngược từ trường của cây và địa từ , vì thế khi dựng cây này lên cây kia nó sẽ có tác dụng như thanh nam châm có cực nam và bắc , do đó từ trường của hai cây khác từ tính thì cây sẽ hít vào nhau , để cây có thể dựng thẳng đứng lên mà không bị ngã xuống , nên 49 ngày sau , hành giả sẽ có một cái cây thang dài do 49 cây Cao Lương dựng thành ....

Việc vẽ bùa Huyền Không Phù dán vào đốt giữa mỗi cây Cao Lương , là hành giả dùng Tâm lực của mình , để hấp thu lấy một số trường lực không gian , một công thức trường lực thích hợp và nạp năng lượng nầy , vào cây Cao lương để phối hợp và làm tăng cường từ trường của Cây nầy vậy ....

Việc vẽ bùa Phi Vân Phù dán vào gan hai bàn chân của hành giả cũng cùng một nguyên lý trên , cộng thêm sự đọc chú để tâm hành giả được chuyên nhất , không có tạp niệm , hầu đi vào đại định , sau khi đi vào đại định, hành giả chuyển sang quán định để quán tưởng , như dưới chân có đám mây xanh ,

đồng thời nương vịn vào cây cao lương mà nâng mình lên cao , việc làm này có hai tác dụng , khi tâm con người đã vào đại định và chuyển sang quán định , thì các phản ứng hoá học nội tiết trong cơ thể , sẽ có tác dụng làm thống nhất các cực trường lực nam châm sinh điện từ của các tế bào cơ thể̃ , thống nhất thành một hệ thống trường lực mạnh ,

có hai cực âm dương sinh điện từ phân định trong cơ thể và sẽ gây phản cực với địa từ trái đất , cộng thêm sự tiếp lực của cây thang thực điện từ của cây Cao Lương , qua hai trợ lực trên , sau một thời gian tập hành giả có thể nhờ sự kiên trì với tâm thành khẩn cùng sự cải cách , bổ sung ,thay thế , loại bỏ các yếu tố thất bại , tăng cường tích cực các yếu tố thành công trong sau các buổi tập , nhờ vào tự và tha lực ..... thì một ngày nào đó , sự thành công sẽ đến với hành giả là điều tất nhiên vậy ...

Còn trong lúc tập , cấm không cho ai thấy , là tránh hành giả bị phân tâm , bị người ngoài dị nghị quấy phá , can thiệp làm gián đoạn việc tu tập của hành giả khiến chân khí không phát khởi để làm từ trường sinh học cơ thể mạnh lên được , mà còn suy yếu thêm .....cấm đàn bà có thai lãng vãng gần nơi tập , vì đàn bà có thai thuộc từ trường cực âm , trong bụng đang chuẩn bị hấp thụ từ trường thông tin thích hợp nạp vào thai nhi để hình thành một sinh mạng mới ...do đó sẽ làm dao động và hút mất dương khí từ trường sinh học cực dương của người đang tu tập .....

Một điều cần chú ý , hành giả trước khi tập , cần cầu nguyện vị hộ pháp trong tín ngưỡng của mình bảo vệ trong khi tập , và chỉ cộng tác với những trường lực thông tin nào của vũ trụ linh giới giúp hành giả thành công trong việc tập mà thôi ...sau khi tập xong cần hồi hướng công đức và tiễn Thần... về nơi cũ .....

Nếu sau một thời gian tập , dù thành công hay thất bại , hành giả cũng không nên vui mừng hay buồn phiền gì cả , mà luôn giữ tâm bình thường , làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình và xã hội, giữ tâm luôn an lạc tỉnh thức và vui vẻ trong sinh hoạt , đúng theo qui củ và giữ đúng luật pháp , trật tự của xã hội hằng ngày mà mình đang sống là điều cần thiết nhất ....

Việc gia đình là quan trọng làm trước , hiếu trên , nhường dưới , trung , hiếu , lề̉ , nghĩa , trung dung tích cực , là điều nên giữ vững .....còn việc tu tập huyền thuật là học thêm thôi .... Được như thế , là ta đã ung dung ngao du hai cảnh trời người rồi đó .....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét