Translate

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

Pháp Thuật Cắt Giấy Thành Binh - Tiễn Chỉ Thành Binh Thuật

 Pháp Thuật Cắt Giấy Thành Binh nầy , khi tu luyện thành công , người giấy có thể hóa ra binh lính , binh sĩ , họ không cần ăn uống , khi ra trận mạc dao mác đâm chém không bị thương ...., hành giả có thể huy động đạo binh lính nầy , tiến thóai , xung sát trong trận địa một cách tùy ý .Ngày xưa Ông Tào Công , đã dùng thuật nầy để phá tan vài chục vạn quân Kim , đó là một sự thật vô cùng vi diệu của thuật nầy .
Đầu tiên , hành giả cần chuẩn bị :
- Một căn phòng yên tịnh .
- Một cái bàn nhỏ đặt ở hướng Đông , trên có bút lông , giấy vàng mỏng để viết bùa , mực Tàu và Chu Sa .
- Một xấp giấy gồm có bảy tờ giấy bảy màu .
- Một hòn đá xanh , dài 49 tấc ( Mười phân là một tấc. ) , rộng 7 tấc , dầy 49 phân.

Đợi đến giờ Tý nửa đêm , lấy xấp giấy màu để theo thứ tự từ trên xuống dưới trắng , vàng , cam , đỏ , lam , tím , đen ....sắp thành một xấp , xong dùng kéo cắt sắp giấy nầy thành hình 49 người giấy , mổi người giấy cao 7 phân , khi cắt mổi người giấy đều phải làm như sau :
Hít một hơi dài xong thổi lên tờ giấy sẽ cắt , trong lúc cắt giấy miệng niệm chú :
Hư Hư Linh Linh , Thái Thượng Ngọc Thanh , Phù Nguy Tế Khốn , Tiễn Chỉ Thành Binh, Tam Hồn Quy Tả , Thất Phách Quy Hữu , Tốc Tốc Khởi Thân , Tuân Ngã Luật Lệnh .


Khi cắt xong 49 người giấy , đem hòn đá xanh để úp lên trên 49 người giấy nầy , không để hình người giấy lộ ra ngoài ; xong lấy bút lông chấm chu sa vẽ một đạo Trấn Quỷ Linh Phù , đặt trùm lên hòn đá xanh ...... , về sau mổi lần tu luyện , lấy một người giấy ở đầu phần trên sắp giấy ra , vẻ một đạo bùa Chiêu Hồn Tựu Phách , rồi đốt lên , niệm chú bảy lần , xong đem người giấy vừa luyện xong đặt trở lại dưới hòn đá xanh phía dưới sắp giấy , lần tu luyện sau , hành giả lấy người giấy mới kế , ở phía trên sắp giấy ra , không được lấy lộn người giấy đã được luyện xong ngày trước để phía dưới sắp giấy và những người giấy đả luyện xong , không được lặp lại ; tu luyện như thế cho đến 49 ngày sau , 49 người giấy đã lần lượt được luyện xong , thì hồn phách của 49 người giấy đã hội đủ chân khí và hồn phách của chúng có thể tựu hình ; khi hành giả cần dùng , thì lấy người giấy đã được luyện xong nằm ở dưới hòn đá xanh ra , hành giả hít một hơi dài và thổi vào người giấy nầy , xong miệng lâm râm đọc chú :
Thái Vi Đại Đế , Đan Phòng Thủ Linh , Tuyển Tựu Binh Giáp , Khu Tà Phụ Chánh , Dương Hòa Bố Thể , Lai Phục Hoàng Đình , Thiên Phù Đế Lực , Chấn Nhiếp Đao Binh .
Khi hành giả đọc xong thì người giấy sẽ hiện thành binh lính , có thể tùy ý sai khiến .
Hành giả nếu tu luyện chưa hết 49 ngày , thì không thể khống chế được người giấy , nhất là đạo linh phù Trấn Quỷ , một khi bị sơ hở hay bất cẩn vì một lý do nào đó hoặc linh phù nầy , bị tróc , rớt sứt ra hay bị gở ra khỏi hòn đá xanh , thì người giấy sẽ trở nên khó trị , và sẽ đi phá phách gây nguy hại khắp nơi , tội lổi vô cùng , vì đạo bùa dán lên hòn đá xanh để trấn 49 hình nhân phía dưới giống như , những đạo bùa dán lên trán của cương thi để trấn và điều khiển cương thi của pháp sư Mao Sơn vậy ....
Khi tu luyện phép nầy , nếu để người nào được , thì phép sẽ luyện không thành .
Do đó , hành giả hãy cẩn thận ghi nhớ lấy những điều căn dặn nêu trên .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét