Translate

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

Nhục thể thành tiên thuật : (Thuật cải lão hoàn đồng trường sinh bất lão)

 Nhục thể thành tiên thuật là bí pháp thượng thừa của tiên gia. Tu nó 49 ngày có thể kéo dài sinh mệnh 100 tuổi. 2 lần 49 ngày thì cải lão hòan đồng, 3 lần 49 ngày thì trường sinh bất lão. đến 4 lần 49 ngày thì thăng nhập thiên đình. 


Tu thuật này trước cần lắng thất tình lục dục, ác niệm không sinh. Lấy đèn 36 chén , bày phương vị bát quái, dương quái 1 chén, âm quái 2 chén, giữa đặt âm dương ngư (thái cực đồ). Sau khi đặt xong, ngồi trong âm dương ngư, mặt hướng chấn phương, dừng vạn niệm, ý tưởng tinh hoa linh khí thiên địa vận vật hóa thành thất sắc trường long (rồng dài), từ thất khiếu mà nhập vào thân, 1 lần tụ ở nê hòan sau đó nuốt vào hòang đình. Làm như vậy 49 lần rồi niệm chú 7 biến:

 "kim đan nhất lạp , vĩnh bảo trường sinh, ngọc hòang thượng đế, phong ngã vi khanh"

[转载]《七步尘技》


Đọc chú xong, gõ răng 49 lần thông rồi lấy thất sa ghi 1 đạo quy tiên phù rồi uống. Tu luyện lâu ngày sẽ thành chánh quả. 


Phụ thêm pháp dùng thất sa: lấy thất sa bỏ trong nghiên cho vào trong nước suối rồi lấy 1 cành non của cây bạch du (1 loại cỏ) nghiền ra, đợi đặc lại là có thể dùng, thất sa càng đỏ càng tốt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét