Translate

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

Nhục thể thành tiên thuật : (Thuật cải lão hoàn đồng trường sinh bất lão)

 Nhục thể thành tiên thuật là bí pháp thượng thừa của tiên gia. Tu nó 49 ngày có thể kéo dài sinh mệnh 100 tuổi. 2 lần 49 ngày thì cải lão hòan đồng, 3 lần 49 ngày thì trường sinh bất lão. đến 4 lần 49 ngày thì thăng nhập thiên đình. 

Tu thuật này trước cần lắng thất tình lục dục, ác niệm không sinh. Lấy đèn 36 chén , bày phương vị bát quái, dương quái 1 chén, âm quái 2 chén, giữa đặt âm dương ngư (thái cực đồ). 

Sau khi đặt xong, ngồi trong âm dương ngư, mặt hướng chấn phương, dừng vạn niệm, ý tưởng tinh hoa linh khí thiên địa vận vật hóa thành thất sắc trường long (rồng dài), từ thất khiếu mà nhập vào thân, 1 lần tụ ở nê hòan sau đó nuốt vào hòang đình. Làm như vậy 49 lần rồi niệm chú 7 biến:

 "kim đan nhất lạp , vĩnh bảo trường sinh, ngọc hòang thượng đế, phong ngã vi khanh"

[转载]《七步尘技》

Đọc chú xong, gõ răng 49 lần thông rồi lấy thất sa ghi 1 đạo quy tiên phù rồi uống. Tu luyện lâu ngày sẽ thành chánh quả. Phụ thêm pháp dùng thất sa: lấy thất sa bỏ trong nghiên cho vào trong nước suối rồi lấy 1 cành non của cây bạch du (1 loại cỏ) nghiền ra, đợi đặc lại là có thể dùng, thất sa càng đỏ càng tốt


Hồn du địa phủ thuật

Thuật hồn du địa phủ tu 49 ngày trước có thể triều kiến lục phán còn có thể tra xét sinh tử thọ mạng của thế nhân. Tu thuật này thường có quỷ để sai khiến nhưng chớ có sợ hãi vì quỷ không có ác ý. Chỉ có nhu quỷ mới thật tu được. Có thể sai khiến quỷ sai nhưng đừng đùa với quỷ vì sẽ bị chúng trừng trị nghiêm khắc. 


Tu thuật này cần trên dưới 7 năm. Cần dùng cổ tùng trên 7 năm chế 1 cái áo quan dày 49 phân, dài 7 xích. Mỗi ngày vào nửa đêm nằm thẳng, đầu hướng đông chân hướng tây trong áo quan, ý tưởng chân hồn của mình có thể thoát ra khỏi thân đi du nơi địa phủ. 


Kết quả hình ảnh cho 第六 魂游地府术Dùng thất sa vẽ 1 đạo âm phù rồi uống. Rồi gõ răng 7 lần, đánh trống 7 lần rồi đọc chú như sau:

“ lục phủ thần linh, quản hạt thương sinh , ngô kim đắc trợ hồn vãng triều khanh , giải thế thiện ác dĩ phụng kỳ công , khiển phái quỷ sai , bồi ngô đồng hành".

Đọc chú 7 biến suốt 49 ngày và niệm chú. Nếu sợ thì gọi 2 quỷ sai đến trước buổi tối rồi đi theo chúng đi 7 ngày rồi về.

Sau khi chân hồn đi rồi nhục thể như xác chết. Nếu bị người phá thì sẽ thành du dạ quỷ (quỷ đi chơi rong buổi tối). Thật là đáng sợ! đáng sợ.

Pháp đánh trống trời là dùng 2 lòng bàn tay bịt tai lại. sau khi 10 ngón ôm đầu lấy ngón thực đè lên ngón trung. Dùng 2 ngón trung nhẹ gỏ đả thông hậu não, tai nghe tiếng lành lạnh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét